WOJEWÓDZKA  OLIMPIADA AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ

Dnia 27 lipca 2016r.

w Starostwie Powiatowym w Łomży, o godz. 10:00 zostało zorganizowane przez  Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych seminarium informacyjne, na które zostały zaproszone organizacje, grupy formalne i nieformalne, sołectwa oraz liderzy środowisk lokalnych prowadzących działalność na rzecz swojego otoczenia, podejmujących lub planujących działalność aktywizującą konkretną społeczność.

 

 

27 lipca 2016