WOJEWÓDZKA  OLIMPIADA  AKTYWNOŚCI  WIEJSKIEJ   edycja 2016/2017

 Z przyjemnością informujemy że otrzymaliśmy wyróżnienie oraz 1000 zł. w trzeciej edycji Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Wśród wyróżnionych z naszej gminy znalazło się także  Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierzbi oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski,  które zajęło II miejsce i 4000 zł.  Kapituła konkursu oceniała działania podejmowane od maja do listopada 2016r. a  nagrody i wyróżnienia przyznano kilkunastu grupom, stowarzyszeniom i sołectwom za ich działalność na rzecz aktywizacji i integracji środowisk wiejskich. Zdobywcy pierwszych miejsc, w trzech kategoriach konkursowych, otrzymali po 6 tys. zł, a łączna pula nagród dla wszystkich uhonorowanych to 45 tys. zł.                                                                                   Uroczyste podsumowanie „Olimpiady Aktywności Wiejskiej” odbyło się 17 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku  Organizatorem natomiast  był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs koordynował Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. 
Nagrody i wyróżnienia uroczyście wręczali Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Członek Zarządu Stefan Krajewski
    Wykonujecie wspaniałą pracę na rzecz Waszych społeczności – mówił Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński otwierając spotkanie – Poprzez podejmowana działania integrujecie środowisko, mobilizujecie mieszkańców do wspólnych przedsięwzięć, a to buduje wspólnotę. Ten konkurs z całą pewnością zasługuje na kolejne edycje.
W podobnym tonie wypowiadał się Członek Zarządu Stefan Krajewski –  Zainteresowanie konkursem jest coraz większe. Planujemy kolejne edycje olimpiady, zastanawiamy się nad poszerzeniem kryteriów, tak aby do konkursu można było włączyć też nowe inicjatywy.

    Przed uroczystym wręczaniem nagród mieliśmy zaszczyt obejrzeć spektakl przedstawiony przez Amatorski Teatr z Dzięciołówki pt. „Nie tylko Matejko- Alzheimer też malarz” przedstawiający życie i twórczość Jana Matejki.
Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej to konkurs skierowany do organizacji, grup formalnych, nieformalnych, sołectw oraz liderów środowisk lokalnych, prowadzących działalność na rzecz swojego otoczenia, podejmujących lub planujących działalność aktywizującą konkretną społeczność. Uczestnicy biorą udział w konkurencjach takich jak kultywowanie tradycji, animacja i integracja kulturalna, aktywizacja poprzez sport, instytucjonalizacja aktywności, inicjowanie współpracy i partnerstw, budowanie wizerunku wsi, ochrona środowiska i ekologia, działalność ekonomiczno-gospodarcza, reintegracja/integracja zawodowa, poprawa jakości infrastruktury.

Nagrody przyznawano w trzech kategoriach: 
-  działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch wsi, 
-  działania skierowane do kliku wsi, całej gminy 
-  działania skierowane poza obręb gminy.

 

17 lipca 2017