Spotkanie opłatkowe w Kole Gospodyń Wiejskich w Dzięgelach
17 grudnia 2017