Skład II Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Jurca.

 

 

 

 

Ø  Prezes – Bogdan Kurkowski zam. Jurzec Szlachecki

 

 

Ø  Sekretarz – Agnieszka Patalan zam. Jurzec Włościański

 

 

Ø  Skarbnik – Dorota Maliszewska zam. Jurzec Szlachecki

 

 

Ø  Członek  – Jarosław Leśnik zam. Jurzec Włościański

 

 

 

 

 

 

       Skład Komisji Rewizyjnej

 

 

 

 

Ø  Przewodnicząca – Katarzyna Danowska zam. Jurzec Włościański

 

 

Ø  Sekretarz – Iwona Konopka zam. Jurzec Szlachecki

 

 

Ø  Członek – Ewa Leśnik zam. Jurzec Włościański