Szkolenie w Gołdapi 

W dniach 14-15 listopada 2012r.odbył się wyjazd do Gołdapi.

Celem tego szkolenia było poznanie przykładów rozwijania się i funkcjonowania "Kół Gospodyń Wiejskich", "Stowarzyszeń" oraz prowadzenie gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych.

Wyniesione ze szkolenia nowe informacje pomogą nam w rozwoju naszego stowarzyszenia. Bardzo dziękujemy organizatorom za możliwość wyjazdu.

 

15 listopada 2012