Szkolenie w Białymstoku

20 lutego 2014r.w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się spotkanie informacyjne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELKICH.

Przybyłym przedstawicielom organizacjom pozarządowych i nie tylko, z województwa podlaskiego, zaprezentowany został przez ekspertów szczegółowo nowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zasady ubiegania się w 2014 roku o dotację w ramach Programu FIO.

20 lutego 2014