Poświęcenie Sztandaru dla OSP w Jurcu

W dniu 23 września 2012r. w Jurcu Włościańskim odbyła się uroczystość nadania sztandaru OSP, przekazania samochodu, a także poświęcenia kapliczki Św. Floriana przed remizą strażacką. Przybyło wielu zaproszonych gości. We Mszy Świętej a następnie przy uroczystościach wzięło udział wielu mieszkańców naszych wsi.

Po części uroczystej związanej z przekazaniem sztandaru na ręce Komendanta OSP Jurzec Wł. Krzysztofa Chojnowskiego, odbyło się przekazanie samochodu a potem symboliczne rozwiązanie wstęgi przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza.

W dalszej części wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom.

Członkowie zarządu "Stowarzyszenia Przyjaciół Jurca" są  wdzięczni za zaproszenie oraz za to, że mogliśmy uczestniczyć w tak doniosłych chwilach dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurcu.

 

23 września 2012