Piknik z okazji rozpoczęcia wakacji i lata

W dniu 27 czerwca zorganizowaliśmy piknik dla dzieci i młodzieży z okazji rozpoczęcia lata i wakacji.

Na otwarcie został rozegrany letni turniej sportowy w żucie do celu.

W dalszej części były różne zabawy oraz tańce, natomiast na zakończenie jako główną atrakcją było rzucanie wodnymi balonami oraz bieg po skrzynie ze skarbami.

Cała impreza została sfinansowana w głównej części ze środków:

- Powiatowych przeznaczonych na cykl spotkań sportowo-rekreacyjnych oraz

- Gminną Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach

- HEXABANK w Stawiskach.

27 czerwca 2015