I Gminne Forum Inicjatyw Społecznych i Organizacji Pozarządowych

W dniu 15 marca 2015 roku odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach I Gminne Forum Inicjatyw Społecznych i Organizacji Pozarządowych na które również zostaliśmy zaproszeni, a którego gospodarzami byli Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski oraz Prezes Stowarzyszenia Integracyjno-Sportowego Jerzy Rybicki. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych: Wojewoda Podlaski Andrzej Meyer, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysław Bagiński, Dyrektor Biura Posła Edmunda Borawskiego Wojciech Grochowski, Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty, Wicestarosta Robert Nadara, Wójtowie wszystkich gmin, Sekretarz Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” Maria Misierewicz, Radni Rady Powiatu Kolneńskiego z terenu Gminy Stawiski z Przewodniczącym Andrzejem Mieczkowskim, Radni Rady Miejskiej w Stawiskach z przewodniczącym Józefem Zalewskim, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, firmy prywatne i osoby współpracujące ze stowarzyszeniami. Oprócz dyskusji na temat funduszy europejskich, którą prowadziły: Katarzyna Łotowska i Karolina Poczykowska z OWOP w Białymstoku, Eliza Szadkowska Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wygłosiła wykład ( Społeczeństwo obywatelskie w samorządowej osi czasu) natomiast jaką rola pełnią organizacje pozarządowe w lokalnej polityce omawiał Marcin Sekściński Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu, Starostwo Powiatowe w Kolnie. Omawiano także aktualne problemy organizacji działających na terenie naszej gminy oraz prowadzono dyskusję nad poprawą współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Ustalono, że w gminie ma powstać Społeczna Rada, której zadaniem będzie przekazywanie informacji od mieszkańców, m.in. uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy. Radni będą organizować cykliczne spotkania z mieszkańcami. Zapowiedziano również powstanie nowej strategii miasta i nowego programu współpracy. 

15 marca 2015