IV Rocznica Koła Gospodyń Wiejskich w Dzięgielach

17 maja 2015r. Koło Gospodyń Wiejskich w Dzięgielach obchodziło swoją kolejną rocznicę działalności.

Z tej okazji zaprosiły swoich przyjaciół na poczęstunek i wspomnienia, które mogliśmy oglądać w postaci filmu ze zdjęciami.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy wam abyście nadal się rozwijały.

17 maja 2015