Ferie zimowe 2015

Dzięki dofinansowaniu przez Gminną Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach, mogliśmy w ramach aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych zorganizować zabawę a także uświadomić wszystkim obecnym jakie skutki  niesie za sobą picie alkoholu. 

W dalszej części wieczoru dzieci mogły sprawdzić swoje zdolności wokalne przy karaoke. Odbywały się różne zabawy, gry oraz tańce.Na koniec imprezy, każde dziecko otrzymało skromny ale miły upominek.

 

 

Materiał filmowy, który został wyświetlony podczas zabawy przedstawiający skutki picia alkoholu.

 

 

 

07 lutego 2015