78 rocznica wywózki na Sybir

W sobotę 10 lutego 2018 r. w Podgórzu odbyła się uroczystość upamiętniająca 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 78 rocznicę pierwszej przymusowej deportacji mieszkańców na Syberię. Dzięki zaproszeniu, które otrzymaliśmy od Wójta Gminy Łomża Pana Kłys Piotra, oraz Dyrektor Byblioteki Publicznej w Podgórzu Pani Kłosińskiej

Wiesławy również mogliśmy uczestniczyć, w tych że uroczystośćiach.   

 

10 lutego 2018