11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

W tym roku obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, rozpoczęliśmy z jednodniowym wyprzedzeniem, dzięki zaproszeniu jakie otrzymaliśmy, z rąk Dyrektor pana Tomasza Chojnowskiego w imieniu społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach, na koncert muzyki patriotycznej, który został przygotowany przez młodzież szkolną pod kierownictwem p. Olender Marioli, przy współpracy z p. Rybickim Jerzym oraz p. Paczoszka Grzegorzem.

 

Następnie, już 11 listopada wzięliśmy udział w Gminnych obchodach 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, które rozpoczęły się przemarszem z pod remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny.

Po czym wszyscy uczestnicy obchodów udali się pod pomnik, gdzie oddali cześć bohaterom oraz złożyli kwiaty i znicze.

Krótki występ artystyczny przedstawiła młodzież szkolna.

 

To nie był koniec naszego świętowania, ponieważ wieczorem udaliśmy się do Lachowa (Gmina Kolno) również na koncert muzyki patriotycznej korzystając z zaproszenia Wójta Gminy Kolno pana Józefa Wiśniewskiego oraz Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kolno pana Marcina Sekścińskiego, gdzie mogliśmy usłyszeć zespoły Czerwieniacy, Magnum Noli, Zabielanki, Il Canto, Me&TBD oraz Cudnika solistę z zespołu Dożynkersi.

 

Za równo w Stawiskach jak i w Lachowie był to wspaniały i wzruszający koncert. Muzyka, która trafia nie tylko do ucha ale i serca. A także utwory które doskonale znamy, w obu miejscowoąciach śpiewała cała sala.

 

 

11 listopada 2017